Fornying av lisens!

Hugs å fornye lisens innan 1 April!

Bruk veiledningen nedanfor for å sjekke om du må fornye, samt at du kan bruke samme veiledning for å fornye lisensen.

Veiledningen er spesielt retta mot PP2, men gjeld like godt for alle PP trinn. Same framgangsmåte uansett nivå.

PP2 må som kjent ha godkjenning frå instruktør ifm fornying av lisens. Info om dette står i linken under.

Veiledning finn du her: VEILEDNING FOR FORNYING AV LISENS

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2014 © Hardanger Paragliderklubb