Nye nettsider på plass!

Etter eit lengre prosjekt har HPGK fått på plass nye og godt forbetra internettsider!

>> Tilbakemelding om feil/manglar

>> Tilbakemelding om feil/manglar

Trykk over for å vise skjema.

 

t har lenge vore behov for nye nettsider for Hardanger Paragliderklubb. Etter at dei gamle sidene vart fjerna frå eteren for nokre år sidan har klubben vore i ein mellomfase der det vart publisert nokre sider som ikkje var heilt ferdige. Som ein konsekvens av dette har klubben jobba med å lage komplette sider med den informasjonen ein kan forvente å finne.
Som lærdom frå forrige publisering av nettsider så har me denne gong venta til alle funksjonar og sider fungerer som dei skal. Resultatet er dei sidene du no les på.
Ytrar ynskje om at alle brukar dei nye nettsidene aktivt. Ber også om tilbakemedling dersom det er ting som ikkje virkar som det skal eller om det er mangelfull/feil informasjon.

Det har lenge vore behov for nye nettsider for Hardanger Paragliderklubb. Etter at dei gamle sidene vart fjerna frå eteren for nokre år sidan har klubben vore i ein mellomfase der det vart publisert nokre sider som ikkje var heilt ferdige. Som ein konsekvens av dette har klubben jobba med å lage komplette sider med den informasjonen ein kan forvente å finne.

 

Ytrar ynskje om at alle brukar dei nye nettsidene aktivt. Det manglar informasjon om ein del flystader, samt at nokre av dei flystadane som er lista opp manglar gode bilete. Ber alle om å hjelpe til for å få dette på plass. Bruk dette skjemaet til å gje info om flystader som ikkje er publisert. Ber også om tilbakemedling dersom det er ting som ikkje virkar som det skal eller om det er mangelfull/feil informasjon. Bruk då skjemaet øverst på denne sida.


Har du gode bilete som kan brukast så send dei til styret@hpgk.no

 

 

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2014 © Hardanger Paragliderklubb