Nye reglar for bruk av HPGK sin tandem

Som ein konsekvens av at tandemen til klubben har blitt lite brukt dei siste åra har reglane for bruken blitt endra.

Det vil frå 1 Mai bli gratis for medlemmer å låne tandemutstyret til HPGK. Utstyret kan lånast maksimalt 4 veker om gongen, men kan utvidast etter avtale.

Som før er tandemen lagra hjå Olav Helleland på Lofthus. Avhenting og levering av utstyret blir gjort her etter avtale med Olav. Sjå ellers dette skjemaet for reglar kring lån av utstyret.

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2014 © Hardanger Paragliderklubb