Nye instruktørar i HPGK

Hardanger Paragliderklubb sendte to representantar til instruktørkurs forrige helg.

Både Øystein Dagestad og Guri Storeide gjennomførte I-kurset i Drammen. Guri deltok med dispensasjon frå kravet om å inneha hjelpeinstruktørlisens, så ho lyt være med på kurs som HI før instruktørlisensen blir gyldig. Uansett har dei begge fullført I-kurset og vil være klare som instruktørar i HPGK. Tidlegare i haust deltok Inge Haustveit på instruktørseminar for å fornye sin lisens.

I tillegg har Monica Engen fullført I-kurset gjennom Bergen Hang og Paragliderklubb, og sidan ho også er medlem i Hardanger klubben vil HPGK ha tre medlemmer som kan fungere som instruktørar.

Det er gledeleg og viktig for klubben å få opp nye instruktørar, både med tanke på belastning av dagens instruktørar og framtidig rekrutering.

HPGK vil gratulere alle tre med vel gjennomført kurs, og klubben skal jobbe med å tilrettelegge for aktiv kursing i tida framover.


Instruktørar i HPGK:

- Olav Kant

- Geir Inge Dyvik

- Nikolas van Etten

- Johannes Helleland

- Stig Bjarte Haugen

- Inge Haustveit

- Øystein Dagestad

- Guri Storeide*

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2014 © Hardanger Paragliderklubb