Vårkurs 2011 AVLYST!

Pga manglande påmelding lyt HPGK avlyse planlagt kurs i påsken.


Det såg lenge lyst ut med gjennomføring av kurs med oppstart 15de April. Men når endeleg påmelding skulle teljast opp, var det fleire som likevel ikkje kunne delta i denne omgang. 

HPGK har i hovudsak fått positiv respons på at me ville gjennomføre kurs i påsken, men opplever også at ein del av dei interresserte har meldt seg av pga konflikt med andre planar i påskeferien. Dette medførte til slutt ei oppslutting under grensa som HPGK på førehand hadde sett, og me såg oss nødt til å avlyse då fristen for påmelding gjekk ut på Måndag.


HPGK har ikkje konkrete planar om fleire kurs denne våren/sommaren. Me vil likevel sjå på kva mogelegheiter me har til å ta vare på dei som allereie har vist interresse for kurs.Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2014 © Hardanger Paragliderklubb