Styret

Styret i Hardanger Paragliderklub

Leiar Daniel Glomstad daniglom@gmail.com
Nestleiar Øystein D. Dagestad oysteindd@gmail.com
Kasserar Geir Olav Lofthus lofthusauto@gmail.com
Styremedlem Ivar Sandstå ivarsandstaa@hotmail.com
Styremedlem Olav Ystanes olav.ystanes@lofthus.no
Varamedlem Magnar Instanes magnar.instanes@gmail.com

 

 

Andre kontaktpersonar i klubben

Fagleiar Johannes Helleland johannes.helleland@gmail.com
Ansvarleg materiell Olav Helleland o.hell@lofthus.no
Design og utvikling av Nikolas van Etten 2008-2014 © Hardanger Paragliderklubb